Kadra - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Kadrę naszej szkoły tworzą nauczyciele, których łączy przede wszystkim pasja i zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły oraz doświadczenie i talent pedagogiczny. Staramy się, aby nasi uczniowie byli otoczeni najlepszą opieką. W programie nauczania koncentrujemy się na uzyskaniu jak najlepszych wyników poprzez efektywne, właściwie ukierunkowane działanie.

 


mgr Monika Kostka

dyrektor szkoły


Uniwersytet Śląski

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Senior College
Dun Laoghaire, Irlandia
Graduate Diploma in Interactive Media
Uniwersystet Jagielloński w Krakowie, Polska
Podyplomowe Studia z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
Magister Zarządzania i Marketingu

Monika Kostka

mgr Karina Moździerska
nauczyciel
wicedyrektor

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Polska
Magister Filologii Germańskiej


Karina Moździerska
 


mgr Paulina Rubach

nauczyciel


Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
Magister pedagogiki specjalnej


Paulina Rubach

Małgorzata Niemczuk-Nowicka
nauczyciel
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
we Wrocławiu

Małgorzata Niemczuk-Nowicka

mgr Magdalena Wawrzyniak
nauczycielUniwerystet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
filologia chorwacka i serbska


Magdalena Wawrzyniak
 
 


dr Wojciech Kostka

nauczyciel


Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego uprawniającego zgodnie z prawem polskim do nauczania w szkołach podstawowych oraz średnich
Uniwersytet w Nottingham, UK
Magister Prawa, Specjalizacja: Prawo Zamówień Publicznych
Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Nauk o Polityce
Magister Politologii, Specjalizacja: Samorząd terytorialny


Wojciech Kostka

Wsparcia pedagogicznego oraz metodycznego naszej Szkole udziela mgr Beata Szołtysek

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, kierunek filologia polska, specjalność nauczycielska - kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu j. polskiego i filozofii w szkole średniej, ukończenie kursu na egzaminatora zewnętrznego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wpis do ewidencji egzaminatorów do przeprowadzania egzaminu maturalnego z j. polskiego - czynny udział w pracach komisji;
Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie;
Studia Podyplomowe w zakresie filozofii i etyki Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
obecnie wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach - nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi oraz przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych;Na życzenie Rodziców/Opiekunów Szkoła nawiąże współpracę z logopedą Panią mgr Krystyną Tyrna.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego