Kadra - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Kadrę naszej szkoły tworzą nauczyciele, których łączy przede wszystkim pasja i zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły oraz doświadczenie i talent pedagogiczny. Staramy się, aby nasi uczniowie byli otoczeni najlepszą opieką. W programie nauczania koncentrujemy się na uzyskaniu jak najlepszych wyników poprzez efektywne, właściwie ukierunkowane działanie.

 
 

mgr Karina Moździerska
nauczyciel
dyrektor

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Polska
Magister Filologii Germańskiej


Karina Moździerska

Małgorzata Niemczuk-Nowicka
nauczyciel
vicedyrektor
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
we Wrocławiu

Małgorzata Niemczuk-Nowicka


mgr Paulina Rubach

nauczyciel


Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
Magister pedagogiki specjalnej


Paulina Rubach

mgr Magdalena Wawrzyniak
nauczycielUniwerystet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
filologia chorwacka i serbska


Magdalena Wawrzyniak

mgr Magdalena Machowska
nauczyciel

 
 
 
 Na życzenie Rodziców/Opiekunów Szkoła nawiąże współpracę z logopedą Panią mgr Krystyną Tyrna.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego