Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:


Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" oferuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 5 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię  Polski. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 i są organizowane w 4-godzinnych blokach programowych.


 
 

Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 
 
 
 
 


Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" jest miejscem spotkań dzieci, które w przyjaznym otoczeniu i pod fachową opieką mają możliwość rozwoju umiejętności językowych, a przede wszystkim utrzymania dwu - albo nawet wielojęzyczności. Oprócz nauki języka chcemy zaoferować dzieciom również zajęcia plastyczne, muzyczne a przede wszystkim dobrą zabawę.
Mamy nadzieję stworzyć także miejsce spotkań Rodziców/Opiekunów dzieci, gdzie będą mieli możliwość wymiany poglądów na temat wychowywania dzieci dorastających w kulturze innej aniżeli ta dobrze im znana.  


 

Działalność Polskiej Szkoły Weekendowej "Kleks" jest wspierana przez Stowarzyszenie "Wolność i Demokracja" w ramach projektu współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego