Program nauczania - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Wszystkie zajęcia w Polskiej Szkole Weekendowej „Kleks” prowadzone są w oparciu o:

Podstawę programową dla uczniόw uczących się za granicą opracowanym przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej jak również nauczycieli pracujących w szkołach na obczyźnie (Warszawa 2010) oraz
• Podręczniki zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

Stosowana podstawa programowa ma na celu:

• Umacnianie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej.
• Nabycie kompetencji językowych niezbędnych w procesie komunikowania się po polsku, poznawania literatury, historii i kultury polskiej.
• Kształcenie kulturowo-literackie dzięki zapoznaniu z polską literaturą dziecięcą i tekstami kultury.
• Zapoznanie, utrwalenie bądź poszerzenie wiedzy o polskiej kulturze, historii, społeczeństwie polskim oraz środowisku przyrodniczo – geograficznym.


Programy nauczania stosowane w naszej szkole dla grup na kolejnych kształcenia:

Grupa przedszkolna: zajęcia oparte na:
o programie nauczania języka polskiego poza granicami Polski dla dzieci w wieku przedszkolnym  " PRZYJACIELE PRZEDSZKOLAKA” , program wychowawczy "Nasze przedszkole" . Zachęcamy do pobrania podstawy programowej oraz ramowego programu dnia przedszkolaka .  
I etap kształcenia (klasy I-III): zajęcia oparte na:
o programie nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski „Dla chcącego nic trudnego”,
o programie edukacji wczesnoszkolnej „Tropiciele”, "Figlarna kredka"
o programie nauczania w szkołach polskich za granicą dla uczniów od 5. do 9. roku życia "Rok Polski".
II etap kształcenia (klasy IV-VI): zajęcia oparte na:
o programie nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”,
o programie nauczania w szkołach polskich za granicą dla uczniów od 5. do 9. roku życia "Rok Polski",
o programie nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Klucz do historii”
.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego