FAQ - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

W tym miejscu bedziemy odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące szkoły:


Planuję powrót do Polski. Jakie dokumenty muszę przedstawić zapisując dziecko do szkoły w Polsce ?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką uczeń musi być przyjęty w Polsce do szkoły w klasie, do której powinien chodzić ze względu na datę urodzenia, co gwarantuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Jedyne świadectwo, jakie trzeba dostarczyć dyrekcji szkoły w Polsce, to zaświadczenie ze szkoły zagranicznej o wypełnieniu obowiązku szkolnego, w naszym wypadku zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej. Świadectwa/zaświadczenia/dyplomy ze szkół polonijnych mogą być okazane tylko jako dodatkowa informacja.
Od stycznia 2010 roku każdy uczeń wracający z zagranicy do Polski ma prawo do zajęć dodatkowych wyrównawczych co gwarantuje Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dyrektorzy Szkół w Polsce, którzy nie respektują przedstawionych wyżej ustaleń, łamią prawo i w przypadku trudności należy o tym poinformować Kuratorium Oświaty, które natychmiast podejmie interwencję.
Więcej szczegółów, aktów prawnych, pomocy, wskazówek, opinii i komentarzy znajdą Państwo na stronach internetowych:
www.polska-szkola.pl

http://www.powroty.gov.pl/pl/chat/archiwum/597.html

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego