Dwujęzyczność - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dwujęzyczność definiuje się jako zdolność jednostki do używania regularnie więcej niż jednego języka. Zdolność ta wytwarza się w przypadku potrzeby posługiwania się na codzień wiecej niż jednym językiem. Łacińskie bilinguis oznacza "sprawny w dwóch językach". W średniowieczu termin ten był synonimem słowa «sprytny, zaradny».
W 1935 roku amerykański językoznawca Leonard Bloomfield definuje dwujęzyczność jako zdolność do mówienia dwoma językami jak osoby jednojęzyczne. Takie rozumienie osoby dwujęzycznej «jako dwóch osób jednojęzycznych w jednej» dominuje przez długi czas w ośrodkach naukowych i opinii społecznej.
Obecnie odchodzi się od tego rozumienia pojęcia dwujęzyczności. Uznaje się, że nie można nabyć w sposób dokładnie identyczny dwóch systemów językowych. Umiejętności lingwistyczne osoby będą zależały od wielu czynników – od kontaktów z innymi reprezentantami kultury, specyfiki przeżywanych sytuacji, potrzeb komunikacji w danej dziedzinie.
Władanie kilkoma językami jest postrzegane jako wielkie dobrodziejstwo. Otoczenie dziecka dwujęzycznego cieszy się, że w łatwy sposób osiągnie tak dużą kompetencję, jaką jest władanie językami obcymi. Często w naszych wielokulturowych społeczeństwach mówi się, że dwujęzyczność to prawdziwy skarb, zapewnienie dziecku świetnego startu w przyszłości, zwiększenie jego możliwości edukacyjnych, otwartości na to co inne. Podkreśla się jej pozytywny wpływ na niektóre funkcje rozwoju poznawczego dziecka: myślenie twórcze, umiejętność abstrahowania, zdolność koncentracji.
Niewiele osób wie, że na świecie istnieje okolo 7 tysięcy języków, a dwie trzecie ludzkości jest dwujęzyczna lub wielojęzyczna. Wśród Polaków, posługujących się na co dzień głównie jednym językiem, temat dwujęzyczności był przez długi czas stosunkowo nieznany. W ostatnich latach, wraz z wzrastającą emigracją młodych ludzi, zwiększającą sią liczbą mieszanych małżeństw oraz cudzoziemców, którzy swoje losy na wiele lat zwiazują z Polską, zagadnienie dwujęzyczności nabiera coraz większego znaczenia.

Więcej informacji na temat dwujęzyczności można znaleźć na blogu dr Faustyny Mounis Dzieci Dwujęzyczne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego