Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:


Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" oferuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 5 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00.


 
 
 
 
 
 
 

Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 


Polska Szkoła Weekendowa "Kleks" jest miejscem spotkań dzieci, które w przyjaznym otoczeniu i pod fachową opieką mają możliwość rozwoju umiejętności językowych, a przede wszystkim utrzymania dwu - albo nawet wielojęzyczności. Oprócz nauki języka chcemy zaoferować dzieciom również zajęcia plastyczne, muzyczne a przede wszystkim dobrą zabawę.
Mamy nadzieję stworzyć także miejsce spotkań Rodziców/Opiekunów dzieci, gdzie będą mieli możliwość wymiany poglądów na temat wychowywania dzieci dorastających w kulturze innej aniżeli ta dobrze im znana.  


Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Przedsięwzięcie „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii” realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego