Projekty Stowarzyszenia - Kleks

Idź do spisu treści

Menu główne:

Patron szkoły

Trzysemestralne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 2015 - 2017.

Jedyne studia w Irlandii pozwalające na zdobycie polskich uprawnień pedagogicznych oraz kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako języka obcego !Polsko - Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w 11 zagranicznej edycji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Partnerami projektu są szkoły: "Kleks" z Arklow oraz SEN z Dublina.  


Projekt wspierany przez Ambasadę RP w Dublinie.


O Studiach

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego i drugiego. Duży blok zajęć związany jest z zagadnieniami poświęconymi nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).
 
Edycja irlandzka studiów

Obecnie prowadzony jest nabór na kolejną zagraniczną edycję Studiów dla słuchaczy zamieszkałych na terenie Irlandii. Studia rozpoczną się w połowie listopada 2015 roku.

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, na University College Dublin, w weekendy i w sumie obejmą trzy semestry. Podczas każdego zjazdu słuchacze uczestniczą w 20 godzinach zajęć. W sierpniu przez dwa tygodnie odbywa się zjazd w Cieszynie, podczas którego słuchacze uczestniczą w bloku zajęć teoretycznych oraz w praktykach zawodowych.

  
Zasady uczestnictwa - dokumenty  

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe bądź licencjackie na kierunku humanistycznym. Aby podjąć Studia, należy przedłożyć: odpis dyplomu ukończenia studiów humanistycznych magisterskich, licencjackich (lub równoważnych), skan dowodu lub paszportu, dwa zdjęcia legitymacyjne, podanie z prośbą o przyjęcie, życiorys oraz kwestionariusz osobowy (po dodatkowe infomacje zapraszamy na stronę Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Szkoły lub przesłać na adres szkola@us.edu.pl Dokumenty są przyjmowane do 30 października 2015 roku. Pytania można kierować na ten sam adres lub bezpośrednio do kierownik studiów dr Aleksandry Achtelik (achtelik@poczta.onet.pl).  Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia powinny odznaczać się komunikatywnością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów i otwartością na obce kultury. Przyjęcie na Studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa w Podyplomowych Studiach (edycja w Irlandii) wynosi 600 euro (200e za każdy z trzech semestrów).  

Informacje dodatkowe


Nauka na Studiach Podyplomowych trwa trzy semestry – obejmuje 374 godzin (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia oraz 20 godzin praktyki z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ).
Studia są adresowane do osób, które są zainteresowane pracą z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, np. na lektoratach w zagranicznych ośrodkach akademickich.
W ramach Studiów oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik glottodydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wybitnych specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Wykładowcami są także pracownicy zagranicznych polonistyk. Edycje zagraniczne Studiów zostały dotąd przeprowadzone na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i Niemczech (6 razy) we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami i szkołami.
Część zajęć ma charakter wykładowy, większość natomiast przebiega w formie seminariów. Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła. Zajęcia praktyczne mają częściowo formę hospitacji lekcji prowadzonych przez lektorów w Szkole Języka i Kultury Polskiej, a następnie słuchacze prowadzą zajęcia samodzielnie. Podczas zajęć słuchacze Studiów zostają zapoznani z najnowocześniejszymi metodami i pomocami dydaktycznymi (podręcznikami, programami multimedialnymi, systemem nauczania języka polskiego przez Internet), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce.
Ukończenie Studiów zapewnia możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych, doskonalenie już posiadanych kompetencji metodycznych.
Obecnie niektórzy z naszych absolwentów są lektorami na Uniwersytetach zagranicznych m. in. w Turynie, Kiszyniowie, Mińsku, Rydze, Tokio, Briańsku, Moskwie, Dżakarcie, Teheranie, Ałmaty, Lille, Lizbonie i wielu innych miejscach.
Słuchacze po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych podpisane przez JM Rektora UŚ i Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.


Tematyka pierwszych zajęć:

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 21 i 22 listopada

Daty pozostałych zjazdów :
19 i 20 grudnia
16 i 17 stycznia
20 i 21 luty
12 i 13 marca
16 i 17 kwietnia
14 i 15 maj
25 i 26 czerwca
24 i 25 września
22 i 23 października
19 i 20 listopada
21 i 22 stycznia
11 i 12 lutego
11 i 12 marca
22 i 23 kwietnia
27 i 28 maja

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego